Editie: 29 juli 2022

Over ons

AGRICOPIA beoogt hèt online platform te worden/zijn van de lokale land- en tuinbouworganisaties. AGRICOPIA informeert en licht boeren, tuinders en vakgenoten voor over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren van de landbouw, nationaal, regionaal en internationaal. De doorsnee Surinaamse landbouwbedrijven zijn veel te klein om zelf wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe landbouwmethoden te kunnen doen. Dit onderzoek wordt daarom overgelaten aan de centrale onderzoekingsinstituten van de overheid en, in mindere mate, het bedrijfsleven. De Voorlichtingsdienst van het ministerie van LVV, heeft - samen met het landbouwonderwijs, landbouworganisaties, enz. - tot taak de resultaten van dit onderzoek door te geven aan de boeren, maar schiet hierin om verschillende redenen tekort. AGRICOPIA heeft zich ten doel gesteld te voorzien in de grote behoefte aan agrarische informaten en voorlichting en maakt daarbij gebruik van verschillende communicatiekanalen.

Contact
Vragen, opmerkingen of tips?
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties voor de redactie?
Neem dan contact met ons op:

 • +597 765 0537
 • info@agricopia.net

U kunt uw vraag of opmerking ook doorgeven door middel van onderstaand contactformulier.

Gastbijdragen

Agricopia staat open voor praktijkgerichte bijdragen uit wetenschap en praktijk. De redactie moedigt professionals en belangstellenden die affiniteit hebben met de agrarische sector aan om hun kennis, ervaring en onderbouwde mening op de website te delen en helpt auteurs waar nodig om tot een passende publicatie te komen.

Bijdragen kunnen diverse vormen hebben, zoals een opinie of column, stevig achtergrondartikel, vernieuwende analyse of inspirerende gevallen, gebeurtenissen, vooral als voorbeeld om te bestuderen of om van te leren. Het gaat dus niet om artikelen geschreven door het Agricopia Team, maar om artikelen die door de redactie als waardevol geacht worden en passen binnen de visie en missie van Agricopia. Inhoud blijft heersen!

Algemene richtlijnen

 • Opinies zijn welkom, maar moeten wel het strikt persoonlijke overstijgen. Wij nemen geen persoonlijke ontboezemingen op
 • Scheldproza komt niet aan bod. Kritiek mag, maar houd het beleefd en gefundeerd
 • Het artikel is geen (verkapte) reclame voor een commerciële organisatie of product
 • Het verhaal wordt geplaatst onder vermelding van de eigen naam van de schrijver
 • Gastschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud

Publicatievoorwaarden

 • Maximale lengte per artikel/keer is 2.000 woorden
 • De aangeboden tekst mag nergens anders verschijnen /zijn verschenen. Laat het ons weten als dat wel het geval zou zijn
 • We behouden ons het recht voor om bijdragen niet te publiceren. Wanneer dit al dan niet gebeurt, brengen we de auteur op de hoogte
 • De redactie kan en mag de tekst redigeren zonder grondige inhoudelijke aanpassingen. Mocht dit nodig zou zijn, dan nemen we contact op met de schrijver

We kijken uit naar uw bijdrage!

Send

"Er zijn drie soorten mensen in deze wereld: zij die dingen laten gebeuren, zij die dingen zien gebeuren en zij die zich afvragen wat is gebeurd."